Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Startup NewBee gồm 8 thành viên làm mô hình quản lý quán Café, tích hợp các biện pháp nghiệp vụ vào công nghệ thông tin để tạo nên sản phẩm quản lý quán Café.